Evangelium aneb dobrá zpráva

Evangelium při překladu z řečtiny znamená „dobrá zpráva“. A cože je tou dobrou zprávou? 
Lidé mají jeden zásadní problém a tím je hřích. Myslíte si, že jste dobrý člověk a bez hříchu? Mrkněte na toto video: 

Můžete si myslet, že jste sebesvatější, ale buďte si jisti, že není člověka bez hříchu. Hřích člověka odděluje od Boha. A tak Bůh člověku nabídl řešení, jak mohou být člověku odpuštěny hříchy, a jak může být obnoven vztah mezi Ním a člověkem tak, jako byl na začátku.

Bůh poslal na náš svět svého syna Ježíše, v lidské podobě. Ježíš dělal neuvěřitelné zázraky, ale to nejdůležitější je, že se nedopustil ani jediného hříchu. Židé jej však nechali ukřižovat, přestože se ničeho špatného nedopustil. Když Ježíš umíral, Bůh na Něho „vložil“ všechny hříchy lidí.  Nechal se potrestat za hříchy, kterých se nedopustil, aby mohly být hříchy odpuštěny každému, kdo o to na základě Ježíšovy oběti požádá.

Je to tak prosté, a přesto pro mnoho lidí tak neuvěřitelné. Není jiná cesta zpátky k Bohu, než skrze Ježíše (díky této Jeho oběti). Bůh na začátku jasně řekl, že „mzdou hříchu je smrt“. Ježíš podstoupil smrt, přestože si jí nezasloužil, aby, pokud jeho oběť přijmeme, nám mohly být naše hříchy odpuštěny, a my mohli mít opět důvěrný vztah s Bohem.

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Evangelium podle Jana 3:16).

A to je ta dobrá zpráva!

Zkusme to celé ještě vysvětlit na tomto příběhu: Dopustili jste se krádeže a váš případ se dostal k soudu. Shodou okolností byl případ přidělen soudci – vašemu známému. Ten, protože měl dostatek důkazů a byl spravedlivý, vás odsoudil k peněžitému trestu ve výši 20 tis. Kč. Jednání ukončil a protože to byl velmi dobrý přítel, tak tu pokutu za vás zaplatil. 

Jak získat spasení a věčný život?

Podobně je tomu i tak s vaším hříchem, který Ježíš na sebe vzal, ale je potřeba, abys Jej o to požádal(a) dříve, než se věc dostane k (Božímu) soudu. Stačí jen upřímně říci v tomto smyslu (vlastními slovy):

„Děkuji Ti Ježíši, že jsi se kvůli mě nechal ukřižovat, abych mohl mít opět vztah s Bohem. Přijímám Tě jako svého Pána a spasitele (zachránce). Odpusť mi prosím každý hřích, kterého jsem se kdy dopustil, a očisti mne! Dej se mi prosím poznat, přijmi mne za svého syna (svou dceru) a za svého služebníka (svou služebnici).“

Pokud jsi to myslel vážně a upřímně, Bůh tuto modlitbu slyšel, a také ji vyslyšel. Možná budeš jasně vnímat, že se něco stalo, možná v mysli uslyšíš, jak k tobě Bůh mluví, možná v srdci najednou budeš mít dosud nepoznaný pokoj, možná budeš cítit Boží lásku, možná se Ti bude chtít brečet a možná nebudeš cítit vůbec nic, ale měl bys vědět, že se něco podstatného změnilo. Bylo Ti odpuštěno, a žádný hřích Tě již neodděluje od Tvého stvořitele. Byl jsi adoptován(a) do Boží rodiny a jsi Božím dítětem.

Bible je takovým dopisem od Boha pro nás, abychom Jej mohli poznat. Najdeš v ní vše potřebné. Doporučuji Ti začít číst nejprve její druhou část, tzv. Nový zákon, která pojednává zejména o životě Ježíše a první církvi. S případnými otázkami se neváhej obrátit na nás nebo křesťana s živým vztahem k Bohu.

Zpracováno z www.obohu.cz/pro-neverici/evangelium-srozumitelne