Přikázání lásky

Téma se na setkání společenství probírali již v listopadu loňského roku a konečně jsem se dostal k tomu, abych jej „zvěčnil“ i […]

Aby nic nepřišlo nazmar!

Úvodem si přečteme známý příběh o nasycení pěti tisíců lidí. Najdeme jej v Evangeliu podle Matouše i Marka, ale pojďme si […]

Gloria in excelsis Deo

Když máme ty vánoční svátky, pojďme si připomenout jednu událost z narození Pána Ježíše 🙂 V téže krajině byli pastýři, kteří […]

Spasení vírou nebo skutky?

V praxi se běžně setkáváme s tím, že jsou biblické texty využívány při obhajování různých názorů či postojů. Na tom by […]

Smlouva panenské krve

Nedávno onemocněla moje žena a když jsem se za tu situaci modlil, Pán mi ukázal na verš z Listu Efeským: Proto […]

Není žeň jako žeň

Na jednom z našich setkávání padla výzva, že bychom se měli intenzivněji zaobírat tímto veršem: Tehdy [Ježíš ]řekl svým učedníkům: “Žeň je velká, dělníků je však […]

Co se dělo o velikonoční sobotě?

Pokud pozorně čteme Bibli, tak ani v jednom podání evangelia, se prakticky nic nedočteme o událostech druhého dne, tedy mezi ukřižováním […]

Velikonoce nebo Vajíčkonoce?

Když se řekne Velikonoce, většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a především pracovní volno. Tušíte, ale co je skutečným […]