Ježíš je Život

Ilustrační obrázek

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Evangelium podle Jana, 14:6)

Ježíš je zdrojem života, jak duchovního tak věčného.

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život.“ (1. list Janův 4:9)

Právě jeho oběť na kříži přináší smíření za naše hříchy, pokud je vyznáváme.