Ježíš je Pravda

Ilustrační obrázek

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Evangelium podle Jana, 14:6)

Mnozí Ježíše považují za velkého učitele pravdy, On však o sobě říká, že sám je Pravdou.

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Evangelium podle Jana, 8:31-32)

Ti, kdo zůstávají v Jeho slovu, trvale pokračují v Ježíšově učení. Poznání Pravdy člověka osvobozuje od hříchu.