Ježíš je Cesta

Ilustrační obrázek

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Evangelium podle Jana, 14:6)

To, že by někdo mohl být cestou je asi těžko představitelné, ale zkusme se nad tím na chvíli zamyslet.
Ježíš o sobě říká, že je sám cestou do nebe. Spasení je tedy v Jeho osobě. Abychom získali spasení, je třeba Jej přijmout do svého života jako Pána a Spasitele. Neexistuje žádná jiná cesta, ani přes dobré skutky, členství v církvi či jiné náboženství. Tento verš nám prostě nedává jinou možnost.