Pokáním k odpuštění hříchů

Řecký výraz „metanoia“, který se překládá jako „pokání“, čteme v Novém zákoně na mnoha místech. Znamená změnu myšlení, kterou provází lítost […]

Boží zbroj

O Boží zbroji čteme v Listu Efeským 6:11-18 : Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. […]

Vyjdou někteří démoni jen půstem?

Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „ Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi […]

Co zvolal Ježíš na kříži?

Podívejme se do evangelia, jak je zapsána smrt Pána Ježíše na kříži:  podle Matouše Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným […]

Zapněme si mozek!

Byla nám doporučena kniha „Zapněte si mozek“ od dr. Caroline Leaf, která jedné sestře na Ukrajině změnila život. S nadšením jsme […]

Přikázání lásky

Téma se na setkání společenství probírali již v listopadu loňského roku a konečně jsem se dostal k tomu, abych jej „zvěčnil“ i […]

Aby nic nepřišlo nazmar!

Úvodem si přečteme známý příběh o nasycení pěti tisíců lidí. Najdeme jej v Evangeliu podle Matouše i Marka, ale pojďme si […]

Gloria in excelsis Deo

Když máme ty vánoční svátky, pojďme si připomenout jednu událost z narození Pána Ježíše 🙂 V téže krajině byli pastýři, kteří […]

Spasení vírou nebo skutky?

V praxi se běžně setkáváme s tím, že jsou biblické texty využívány při obhajování různých názorů či postojů. Na tom by […]