Bůh je Láska

Ilustrační obrázek

„Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.“ (1. list Janův 4:16)

Vyjádření, že Bůh je láska, ukazuje že láska není jen vlastností Boha, ale on sám je láska. Láska je základem jeho bytí.

„Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná.
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, abychom skrze něho měli život. (1. list Janův 4:7, 9, zkrác.)

To, co nás od Boha odděluje, je hřích, ale pokud z něj budeme činit pokání (žádat o jeho odpuštění) a místo trestu za něj přijmeme oběť Božího syna Ježíše, Bůh nám odpustí a dá nám věčný život.

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Evangelium podle Jana 3:16).

To se označuje jako evangelium nebo-li dobrá zpráva!

V souvislosti s láskou možná zaujme tento příběh „Zlo neexistuje“

Více informací na www.krestane.info/buh-je-laska